Žádná třetí osoba nemůže být uživatelem této služby

Chceme vás upozornit na možnost zaregistrovat se do našeho seznamu dodavatelů. Týká se to se všech fyzických i právnických osob a podnikatelských subjektů, které mají přiděleno identifikační číslo v České republice. Jaké to má výhody? Provozovatel vám bude zasílat na váš e-mail všechny objednávky a poptávky. Máte tak větší šance dostat se k zajímavým zakázkám.

Lze využít výhradně pro vlastní potřebu

Doporučujeme všem zájemcům o registraci do seznamu dodavatelů si podrobně přečíst stanovené podmínky. Teprve, když dospějete k závěru, že jsou pro vás výhodné, bude dobré uvažovat o využití takové nabídky. Při přihlášení si musíte být vědomi, že musíte uvést pravdivé údaje. Jinak by vám ji mohl provozovatel zrušit. Je to však vhodné kvůli zakázkám.