Prejavte svoju starosť

Starostlivosť je niečo, čo má väčšina z nás https://conovehonakopci.cz/?p=9378 zakorenené hlboko v sebe už od narodenia. Väčšina z nás veľmi dobre vie, že je dôležité, aby ste prejavili starosť o veci, ktoré sú okolo nás. Prečo to tak je? Lebo aj keď sú to neživé veci, je veľmi pravdepodobné, že vám to vrátia. Vrátia vám to v tej podobe, že sa napríklad nebudú kaziť. Že budú verne slúžiť vám a vašej rodine a nebudú za to chcieť vôbec nič naspäť. To je niečo, čo má naozaj zmysel. A myslíme si, že si to uvedomujete. Preto prehodnoťte svoj vzťah k veciam. Je to skutočne veľmi dôležité.

Aký máte vzťah k svojim veciam?

Staráte sa o ne alebo ich beriete ako samozrejmosť? Zoberte si tak vaše auto. Každý deň vás odvezie tam, kam potrebujete, pravidelne doň tankujete, no robíte preň ešte niečo? Snažíte sa? Alebo na to úplne kašlete? Prehodnoťte to. Urobte niečo iné. Skúste sa zachovať inak a starajte sa o veci, ktoré vám preukazujú službu. V prvom rade je dôležité, aby ste mysleli na to, že aj kolesá sú niečo, na čo by ste sa mali zamerať. Keď im dáte borbet disky, dáte im úplne všetko.